Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir?


Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir?

Bilgisayarlar, ilk kez kullanılmaya başlandığı 1960'lardan bu yana eğitim alanında önemli bir yer kazanmışlardır. (1)

Günümüzde çoklu ortam teknikleri (resim gösterme, video/ses/animasyon oynatma vb.) ile çok güçlü ve farklı formatlarda eğitim paketleri üretmek mümkündür. Bu tip programlar kullanıcıya bire bir etkileşim imkanı vererek motivasyonu artırır.(2) Bu tip programlar, konuları aktarma konusunda da çok güçlüdür. Örneğin, klasik yaklaşım da öğrenciye bir motorun nasıl çalıştığını öğretmek zordur. Bunu yapabilmek için öncelikle detaylı bilgi vermek, hatta çizim yaparak üzerinde anlatmak gerekir. Bu uzun bilgi aktarımı sonunda öğrenmenin gerçekleşmesi, ancak gerçekleşememesi kadar sansa sahiptir. Fakat motorun nasıl çalıştığını anlatan bir animasyonu göstererek birkaç dakika içinde her şeyi açık ve net olarak aktarmak(3) mümkündür.

Ayrıca pek çok eğitim programı, kullanıcıya ait verileri tutarak, öğrenmenin ne denli başarılı olduğunu da saptayabilir. Bu programlar, her konuda ne kadar zaman harcandığını, öğrenme eğrisini, kullanıcının gelişimini saptayabilirler. Sonuçlar da değişik formatlar da sunulabilir (grafik, tablo gibi). Bu tip bir bilgi, öğretmen tarafından öğrencinin performansını görmede ve takip etmede kullanılabilir.

Bire bir öğrenmenin yanı sıra BDE, uzaktan eğitim konusunda da önemli bir rol oynar. Günümüzde internet, bilgisayarlarla verilen eğitim konusunda yeni bir ufuk açmıştır.

Bilgisayar destekli eğitimin değişik tanımları yapılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
Bilgisayar Destekli Eğitim (Computer Assisted Instruction : CAI), bilgisayarın bir öğretme makinesi olarak kullanılmasını içerir. Öğretilecek ünite öğrenciye bilgisayar yoluyla sunulur ve öğrenci öğretim sunusu ile uğraştıkça öğrenme meydana gelir

Bilgisayarın eğitimde kullanılma gereksinimi eğitim sisteminin aşırı derecede artması, öğrenci sayısının hızla çoğalması; bilgi miktarının artması ve içeriğin karmaşıklaşması, öğretmen yetersizliği ve bireysel kabiliyet ve farklılıkların önem kazanması gibi nedenlerden doğmaktadır. Bu uygulamanın amacı sadece öğretme - öğrenme sürecinin otomatikleştirilmesi değildir. Öğretme - öğrenme süreçlerinde etkililik, süreklilik ve bütünlük sağlamak temel hedef olup, otomasyon bu faktörlerin sonucudur (Alkan, 1998, s.182).

Bilgisayarların öğrenme - öğretme ve okul yönetimi ile ilgili bütün faaliyetlerde kullanılması (4)"Bilgisayar Destekli Eğitim" olarak tanımlanabilir. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) denildiğinde eğitim - öğretim etkinlikleri sırasında eğitimi zenginleştirmek ve kalitesini yükseltmek için öğretmene yardımcı bir araç olarak bilgisayarlardan yararlanılması anlaşılmaktadır (Demirel vd., 2001, s.116).

Bilgisayar destekli öğretim, öğrencilerin programlı öğrenme materyalleri ile bilgisayar kullanarak etkileşimde bulunduğu, diğer bir deyişle bilgisayar programları aracılığı ile öğrenmeyi gerçekleştirdiği, öğrenmelerini izleyip kendi kendini değerlendirebildiği bir öğretim biçimidir.

Bilgisayarın son yıllarda hızlı bir şekilde gelişimi eğitim sistemimizi de etkileyerek, sistemde bir takım değişikliklerin yapılması mecburiyetini doğurmuştur. Dünya ülkelerinde görüldüğü gibi eğitimde yeni teknolojileri kullanmak, öğrenme ortamında geleneksel yönteme göre daha fazla duyu organı etkileşimde bulunması (5)sonucu öğrenci ilgisini arttırdığından dolayı eğitim öğretim kolaylaştırmakta öğrenmeyi zevkli bir konuma getirerek (6)hazırlanmaktadır.

 MAKALE HAKKINDA
 
 
 

Makalede yazar teknolojinin özellikle bilgisayarın eğitimde kullanılmasına yönelik açıklamalarda bulunmuş. Yazarın da belirttiği gibi teknoloji çok hızlı gelişmektedir. Bu gelişmeleri eğitim ve öğretimde kullanabilmek için her yönden araştırılmaları gerekir. Tabi bu da bizlerin görevidir.

 

         1-Bilgisayar eğitim alanında şuan büyük bir yer edinmiştir. Birçok dersi göz önüne getirdiğimizde bilgisayardan veya değişik teknolojik aletlerden yararlanıldığını görmekteyiz.

 

         2-Teknoloji-Bilgisayar ilgi çekicidir bu sayede öğrencileri derse motive etmede kullanılabilir.      

        

         3-Eğitim görsel olduğu için konu gayet net bir şekilde anlaşılır.

 

         4-!! Öğrenme- öğretme ve okul yönetimi ile ilgili bütün faaliyetlerde kullanılır. Bu bence tartışılır. Çünkü her yerde bilgisayar kullanılamaz. Teknoloji ne kadar gelişmiş olsa da her yerde kullanılabilecek düzeyde değildir. İnsanlarla ilgili sorunlar karşısında çaresiz kalır. Ve soyut şeylere dayalı anlatımlarda başarısız olunacaktır.

 

         5-Daha fazla duyu organına hitap ettiği için anlaşılması daha kolaydır. Görsel efektlerce zengin olan anlatım akılda daha kalıcı olacaktır tabi konuya uygun olacak biçimde.

 

         6-Teknoloji sürekli bir yeniliktir, değişimdir. Değişim heyecan verir. Bu sayede dersler daha eğlenceli olur.                                                                 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !